Մելիքյան, Անդրեաս Շմավոնի

Հատիկաբանություն բուսաբուծության հիմունքներով : [Դասագիրք ԲՈւՀ-երի ուսանողների համար] / Ա.Շ. Մելիքյան, Հ.Ս. Մարտիրոսյան, Ս.Մ. Գրիգոյան ; Մասն. խմբագիր՝ Ա.Ի. Նազարյան. - Երևան : ՀԱԱՀ, 2017. - 207 էջ : նկարներ, աղյուսակներ, գծանկարներ ; 20 սմ.

Մատենագիտություն՝ էջ 203:

9789939548357


Հատիկաբանություն--Բուհական դասագրքեր

Powered by Koha