Զեհթաբ, Համիդեհ

Վարչակառավարչական անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ԻԻՀ Խորասան Ռազավի նահանգի գյուղատնտեսության Ջիհադ կազմակերպության օրինակով) : Սեղմ.՝ Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն. տնտեսագիտ. թեկն. / Համիդեհ Զեհթաբ, ՀԱԱԳ. - Երևան, 2016. - 30 էջ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գիտ. ղեկ.՝ տ.թ. Հ.Ռ.Ղազարյան


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում


Սեղմագիր

Powered by Koha