Գալստյան, Բարդուղ Սարիբեկի

Դիետիկ կաթնաշոռի տեխնոլոգիայի կատարելագործում : Սեղմագիր- Ե.18.02- «Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի / Совершенствование технологии диетического творога Автореф. ... канд. техн. наук по спец.05.18.02 Բ.Ս. Գալստյան. - Երևան : 2016. - 22 էջ.

ՀԱԱՀ ; Գիտական ղեկավար՝ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա. Աղաբաբյան


Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա--Դիետիկ կաթնաշոռի տեխնոլոգիա


Thesis

Powered by Koha