Խաչատրյան, Աշոտ Ժյուլվեռնի

Մոլեկուլային ֆիզիկա ջերմադինամիկա: Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու լուծումներով : Ուսումնական ձեռնարկ: Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար / Ա.Ժ. Խաչատրյան, Ա. Ի. Սողոմոնյան, Ա.Գ. Ալեքսանյան ; Խմբագիր` Լ.Ս. Սանթրյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ. - Երևան : ՀԱԱՀ, 2017. - 80 էջ : գծանկար ; 21 սմ.

Գրականության ցանկ՝ էջ 78:

9789939549453


Մոլեկուլային ֆիզիկա
Ջերմադինամիկա--Խնդիրների ժողովածու--Ուսումնական ձեռնարկներ

539.19+536.7(075) (NLA)

Powered by Koha