serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ebrahim Abbasi

Comparative study of error in liner and non-liner modwls in forecasting the total index of tehran stock ehchange/ Сравнительный анализ ошибок линейных и нелинейных моделей прогнозирования общего индекса тегеранской фондовой биржа/ Эбрахим Аббаси Թեհրանի ֆոնդային բորսայի ընդհանուր ինդեքսի կանխատեսման գծային և ոչ գծային մոդելների սխալների համեմատական վերլուծությունը / Էբրահիմ Աբասսի Ebrahim Abbasi - Ереван , 2014 - p.: 103-109

Reference.: p. 108 (8 наз.)


Economics
Экономика
Տնտեսագիտություն

Powered by Koha