Zaji, B.

Use of canola allelopathic properties to control weediness in maize fields / Использование аллелопатического свойства Brassica napis в борьбе с засоренностью посадок кукурузы / Б. Заджи, А. Меликян Հլածուկի (Brassica napis ) ալելոպատիկ հատկության կիրառումը եգիպտացորենի դաշտերի մոլախոտվածության դեմ / Բ. Զաջի, Ա. Մելիքյան B. Zaji, A. Melikyan - Ереван 2012 - p.: 23-26

References: p.: 25-26 (9 titles)


Agronomy
Агрономия
Հողագործություն

Powered by Koha