serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Աղաջանյան, Ժ.Գ.

Ծիրանի օղու որակի բարելավման ուղիները / Пути улучшения качества абрикосовой водки / Ж.Г. Агаджанян, К.А. Хачикян Improving ways of quality of apricot vodka / Zh.G. Aghajanyan, K.A. Khachikyan Ժ.Գ. Աղաջանյան, Կ.Ա. Խաչիկյան - Երևան, 2015 - էջ՝ 454-457

Գրականության ցանկ էջ՝457 (9 անվ.)


Գինու տեխնոլոգիա

Powered by Koha