serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Оганнисян А.О.

Оценка молочной продыктивности коров голштинской породы в ысловиях ООО "Агрохолдинг Армения" / Հոլշտին ցեղի կովերի կաթնային մթերատվության գնահատումը ՞Ագրոհոլդինգ Արմենիա՞ ՍՊ ընկերությունում / Ռ.Թ. Սարգսյան Assessment of holshtin breed cow milk productivtty in condition of "Agroholding Armenia" LLC / R.T. Sargsyan А.О. Оганнисян, Р.Т. Саргсян, А.Р. Хечоян - Երևան, 2015 - с.;433-435

Спис. лит. ст.:435 (5 назв.)


Ветеринария

Powered by Koha