Գաբրիելյան, Հրաչյա Կարապետի, 1919-2003

Երկրագնդի լանդշաֆտային թաղանթը : Ուսումնական ձեռնարկ / Հ.Կ. Գաբրիելյան ; ԵՊՀ. - Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2000. - 183 էջ.

5808403391


Երկրաբանություն

Powered by Koha