Акопян, К.П.

Разработка схемы автономного энергоснабжения сельскохозяйственного объекта на основе возозбновляемых источников энергии / Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հիման վրա գյուղատնտեսական օբյեկտի ավտոնոմ էներգամատակարարման սխեմայի մշակումը Հայաստանի կլիմայական պայմաններում / Կ.Պ. Հակոբյան Development of the scheme of stand-alone power generation of agricultural facilities on the basis of renewable energy sources / K. Hakobyan К.П. Акопян - Ереван , 2013 - с.: 53-56

Список лит.: с.55 (5 назв.)


Энергоснабжение
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարում
Power supply

Powered by Koha