Finding the nidi of anthrax in the individual districts of the Republic of Armenia / Սիբիրախտի օջախների հայտնաբերումը Հայաստանի Հանրապետության որոշ շրջաններում / Ս.Լ. Գրիգորյան, Մ.Ս. Սարգսյան, Ա.Ռ. Մկրտչյան, Ս.Գ. Եղոյան / Обнаружение очагов сибирской язвы в отдельных регионах Республики Армения С.Л. Григорян, А.Р. Мкртчян, М.А. Саркисян, С.Г. Егоян S.Grigoryan, M. Sargsyan, A. Mkrtchyan, S. Yeghoyan - Ереван, 2014 - p. : 53-55

Reference : p.54 (3 titles)


Veterinary
Անասնաբուժություն
Ветеринария

Powered by Koha