The study of the effect plant density on seed yield and yield components of beans in Khomein region of isllamic Republic of Iran / Սնման մակերեսի ազդեցությունը լոբու սերմի բերքի և կառուցվածքային տարրերի վրա ԻԻՀ Խոմեյն նահանգի պայմաններում / Մ. Յուսեֆի, Հ. Մարտիրոսյան, Մ. Առդաքանի, Հ. Դոռռի Влияние площади питания на урожай семени фасоли и его структурные элементы в условиях провинции Хомейн ИРИ / М. Юсефи, Г. Мартиросян, М. Ардакани, Г. Дорри M. Yussefi, H. Martirosyan, M. Ardakani, H. Dorri - Ереван, 2014 - p. : 39-42

Reference : p. 41 (7 titles)


Բանջարեղենի ագրոտեխնիկա
Агротехника овощей

Powered by Koha