serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Papinyan, V.

Land reclamation of soda saline-alkaline lands through ammonium sulphate in Ararat valley / Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացիան ամոնիումի սուլֆատի միջոցով / Վ.Ա. Պապինյան, Ռ.Ռ. Մանուկյան, Մ.Հ. Բարսեղյան Мелиорация содовых солонцов-солончаков Араратской равнины с помощью сульфата аммония / В.А. Папинян, Р.Р. Манукян, М.А. Барсегян V. Papinyan, R. Manukyan, M. Barseghyan - Ереван, 2014 - p. : 25-29

Reference : p. 29 (3 titles)


Irrigation
Մելիորացիա
Мелиорация

Powered by Koha