serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Effect of gas-dynamic state of charge on the effectiveness of the working cycle of gas-pressurized engine / Լիցքի գազադինամիկ վիճակի ազդեցությունը գազաբալոնային շարժիչի աշխատանքային ցիկլի արդյունավետության վրա / Ն.Ա. Բազիկյան, Վ.Մ. Ալեքսանյան, Ա.մ. Ջինյան, Կ.Հ. Մոսիկյան Влияние газодинамического состояния заряда на эффективность рабочего цикла газобаллонного двигателя / Н.А. Базикян, В.М. Алексанян, А.М. Джинян, К.А. Мосикян N. Bazikyan, V. Alexanyan, A. Jinyan, K. Mosikyan - Ереван, 2014 - p. : 59-62

Reference ; p. 62 (4 titles)


Mechanization
Մեքենայացում
Механизация

Powered by Koha