serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Risk assessment of heavy metals in fresh fruits and vegetables grown in Syunik community / Սյունիք համայնքում մշակված պտուղ-բանջարեղենի մեջ ծանր մետաղների ռիսկի գնահատումը / Դ.Ա. Պիպոյան, Գ.Ռ. Համբարձումյան, Մ.Ռ. Բեգլարյան, Ա.Ս. Հովհաննիսյան Оценка риска тяжелых металлов во фруктах и овощах, возделываемых в общине Сюник / Д.А. Пипоян, Г.Р. Амбарцумян, М.Р. Бегларян, А.С. Оганесян D. Pipoyan, G. Hambardzumyan, M. Beglaryan, A. Hovhannisyan - Ереван, 2016. - p. : 58-62

Reference : p. 61 (11 titles)


Agroecology
Ագրոէկոլոգիա
Агроэкология

Powered by Koha