Григорян, С.Л.

Эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу животных в Арагацотнском и Армавирском марзах Армении / Կենդանիների բրուցելյոզի համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում / Ս.Լ. Գրիգորյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Մ.Ա. Սարգսյան, Ս.Գ. Եղոյան Epizootological situation of brucellosis in Aragatsotn and Armavir marzes of Armenia / S. Grigoryan, A. Mkrtchyan, M. Sargsyan, S. Eghoyan С.Л. Григорян,, А.Р. Мкртчян, М.С. Саркисян, С.Г. Егоян - Ереван , 2013 - с.: 38-41

Список лит.: с.40 (3 назв.)


Эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу животных
Կենդանիների բրուցելյոզի համաճարակաբանական իրավիճակը
Epizootological situation of brucellosis

Powered by Koha