Rezaei, E.

Impact of vaic on EVA: A case study of iranian companies / Влияние добавленной стоимости интеллектуального капитала на добавленную экономическую стоимость (исследование основано на данных иранских компаний) / Имад Рези, Ибрагим Аббаси Ավելացած տնտեսական արժեքի (EVA) վրա մտավոր կապիտալի ավելացված արժեքի (VAIC) ազդեցությունը իրանական ընկերությունների տվյալների օրինակով / Իմադ Ռեզաեի, Իբրահիմ Աբբասի E. Rezaei, E. Abbasi - Ереван , 2013 - p.: 144-149

References p.: 148 (6 titles)


Regional economics
Региональная экономика
Տարածաշրջանային տնտեսագիտություն

eng

Powered by Koha