Ավագյան, Գ.Վ.

Խնձորենու քոսի հարուցչի կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում / Биоэкологические особенности возбудителя парши яблонь в условиях предгорной зоны НКР / Г.В. Авакян Bioecological features of apple scab pathogen in conditions of foothill zone of NKR / G.B. Avagyan Գ.Վ. Ավագյան - Երևան, 2016 - Էջ՝159-164

Գրականության ցանկ էջ՝163 (11անվ.)


Գյուղատնտեսական բույսերի հիվանդություններ--ԼՂՀ

Powered by Koha