Манвелян, А.М.

Изучение гидромикроэкосистемы искусственных водоемов, микрофлоры кишечника и жабр радужной форели (Oncorhynchus mykiss) / Արհեստական ջրամբարների հիդրոմիկրոէկոհամակարգի, ինչպես նաև ծիածանափայլ իշխանի (Oncorhynchus mykiss) աղիների ու խռիկների միկրոֆլորայի հետազոտություն / Ա.Մ. Մանվելյան, Գ.Ա. Գասպարյան, Ն.Ա. Հարությունյան, Ա.Զ. Փեփոյան Investigation of hydromicroecosystem of water reservoirs and intestinal and gills mocroflora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / A. Manvelyan, G. Gasparyan, N. Harutyunyan, A. Pepoyan А.М. Манвелян, Г.А. Гаспарян, Н.А. Арутюнян, А.З. Пепоян - Ереван , 2011 - с.: 60-63

Список лит.: с.: 62-63 (14 назв.)


Рыбоводство
Ձկնաբուծություն
Fish breeding. Pisciculture

Powered by Koha