Arastoo, B.

Probabilities of change prediction using Markov chain method / Вероятность прогнозирования измений почвенного покрова методом цепи Маркова / Б. Арасту, С.М. Казарян, Г.М. Егизарян, Н.Э. Аветян Հողատեսքերի հնարավոր փոփոխության կանխատեսումը Մարկովի շղթայի մոթոդով / Բ.Արասթու, Ս.Մ. Ղազարյան, Գ.Մ. Եղիազարյան, Ն.Է. Ավետյան B. Arastoo, S. Ghazaryan, G. Yeghiazaryan, N. Avetyan - Ереван , 2013 - p.: 83-86

References : p.: 85-86 (10 titles)


Soil science.
Почвоведение.
Հողագիտություն

Powered by Koha