serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Markosyan, A.

The influence of different methodsw of soil cultivation on the crop yield of spring barley / Հողի մշակման տարբեր եղանակների ազդեցությունը գարնանային գարու բերքատվության վրա / Ա.Օ. Մարկոսյան, Հ.Ղ. Ղազարյան, Ա.Մ. Գրիգորյան Влияние различных способов обработки почвы на урожайность ярового ячменя / А.О. Маркосян, У.К. Казарян, А.М. Григорян A. Markosyan, H. Ghazaryan,A. Grigoryan - Ереван 2015 - p. : 25-28

Reference : p. 24 (11 titles)


Agrotechnics of spring barley
Գարնանային գարու ագրոտեխնիկա
Агротехника ярового ячменя

Powered by Koha