serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Григорян, С.М.

Влияние сроков посадки картофеля на урожайность новых сортов в условиях Варденисского региона Гехаркуникского марза / Կարտոֆիլի տնկման ժամկետների ազդեցությունը նոր սորտերի բերքատվության վրա Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի պայմաններում / Ս.Մ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Ասատրյան The influence of planting terms on the yield of new potato sorts in Vardenis region of Gegharkunik marz / S. Grigoyan, A. Asatryan С.М. Григорян, А.О. Асатрян - Ереван , 2011 - с.: 17-20

Списак лит.: с.: 19 (4 назв.)


Картофель
Կարտոֆիլ
Potato

Powered by Koha