Меликян, А. Ш.

По следам экспедиции Н. И. Вавилова (некоторые итоги международного сотрудничества) / Ն.Վ. Վավիլովի Արշավախմբի հետքերով (Միջազգային համագործակցոիթյան որոշ հետքերով) / Ա.Շ. Մելիքյան, Մ.Գ. Հարությունյան, Մ.Ց. Հովհաննիսյան, Հ.Ս. Մարտիրոսյան In the footsteps of the expedition of N.L. Vavilov (several results of international cooperation) / А.Ш. Меликян, М.Г. Арутюнян, М.Ц. Оганесян, Г.С. Мартиросян - Ереван , 2013 - с.: 20-23

Список лит.: с.22-23 (7 назв.)


По следам экспедиции Н. И. Вавилова
Ն.Վ. Վավիլովի Արշավախմբի հետքերով
In the footsteps of the expedition of N.L. Vavilov

Powered by Koha