Նազարի Մոհամմադ Ալի

Միկորիզայի բնակեցման ազդեցությունը գարու և ցորենաշորայի աճի և սննդառության վրա ջրի և ցինկի անբավարության պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.01-«Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» / Влияние колонизации микоризы на рост и питание ячменя и тритикале в условиях дефицита воды и цинка Մ.Ա. Նազարի. - Երևան, 2016. - 26 էջ ; 21 սմ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ., պրոֆ. Ս.Ս. Հարությունյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Սեղմագրեր

Powered by Koha