Երիցյան, Հովհաննես Կարոյի

Նորամուծությունների կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ ագրոպարենային համակարգում : Ատենախոսություն - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի / Հ.Կ. Երիցյան; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2016. - 159 էջ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գիտական ղեկավար՝ տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Է.Ս. Ղազարյան

Գրականության ցանկ էջ՝127-149 հայ., ռուս.և օտար լեզ.(250անվ.)


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում


Ատենախոսություններ

Powered by Koha