serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մոհամմադփուր, Աբդոլռահիմ

Կանաչ պարարտացման և հանքային պարարտանյութերի էկոլոգիատնտեսական արդյունավետությունը աշնանացան ցորենի ցանքերում ԻԻՀ խուզիստանի ոռոգելի հողերում : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Эколого-экономическая эффективность зеленых и минеральных удобрений на посевах озимой пшеницы в орошаемых почвах Хузистана ИРИ. Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.01 Աբդոլռահիմ Մոհամմադփուր. - Երևան, 2016. - 28 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha