Գրիգորյան, Հ.Է

Երկրագործություն, հողագիտություն ագրոքիմիայի հիմունքներով : Մեթոդական ցուցումներ ինքնուրույն աշխատանք կատարելու համար / Հ.Է. Գրիգորյան; Խմբագիր՝ Ս.Ռ. Պետրոսյան; ՀՀ ԿԳՆ; Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան; Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն. - Երևան : ՀԱԱՀ, 2016. - 30 էջ ; 20 սմ.

Մատենագիտություն՝ էջ 29 հայերեն և ռուսերեն:

9789939549538


Երկրագործություն--Մեթոդական ցուցումներ
Հողագիտություն

Powered by Koha