Arakelyan,L.

Investment process in the agriculture of the Republic of Armenia / Ներդրումային գործընթացը ՀՀ գյուղատնտեսությունում / Լ.Մ. Առաքելյան Инвестиционный процесс в сельском хозяйстве Армении / Л.М. Аракелян L. Arakelyan - Ереван 2015 - p. : 89 - 92

Список лит. : 4 назв.


Investments in the agriculture
Ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ
Инвестиции в сельском хозяйстве

Powered by Koha