Meliqyan, A

Results of researches on restoration of local age-old sorts of wheat in Armenia with a purpose of further usage in selection / Սելեկցիայում օգտագործման նպատակով Հայաստանի ցորենի տեղական հինավուրց սորտերի վերականգնմանն ուղղված հետազոտությունների արդյունքները / Ա.Շ. Մելիքյան, Մ.Գ. Հարությունյան, Մ.Ց. Հովհաննիսյան, Հ.Ս. Մարտիրոսյան Результаты исследований по восстановлению местных стародавних сортов пшеницы Армении с целью использования в селекции / А.Ш. Меликян, М.Г. Арутюнян, М.Ц. Оганесян, Г.С. Мартиросян A.Melikyan, M. Harutunyan, M. Hovhannisyan, H.Martirosyan - Ереван, 2015 - c:17-22

список лит.: 7 наз.


Сорта пшеницы--Армения
Sorts of wheat
Ցորենի սորտեր

Powered by Koha