Melikyan, A.

Results of researches on restoration of local age-old sorts of wheat in Amenia with a purpose of further usage in selection A.Melikyan, M. Harutunyan, M. Hovhannisyan, H. Martirosyan Սելեկցիայում օգտագործման նպատակով Հայաստանի ցորենի տեղական հինավուրց սորտերի վերականգնմանն ուղղված հետազոտությունների արդյունքները Ա.Շ.Մելիքյան, Մ.Գ. Հարությունյան, Մ.Ց.Հովհաննիսյան, Հ.Ս.Մարտիրոսյան Результаты исследований по восстановлению местных стародавних сортов пшеницы Армении с целью испоьзования в селекции А.Ш.Меликян, М.Г.Арутюнян, М.Ц.Оганесян, Г.С.Мартиросян - Ереван, 2015 - c.17-22


Сорта пшеницы--Республика Армения
Ցորենի սորտեր
Sorts of wheat

Powered by Koha