Փահլևանյան, Ա.Մ

Բնափայտագիտություն : Ուսումնական ձեռնարկ լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար / Ա.Մ. Փահլևանյան ; ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ. - Երևան : ՀԱԱՀ, 2016. - 60 էջ : նկ. ; 21 սմ.
Բնափայտագիտություն

Powered by Koha