Կարապետյան, Աննա Սերժիկի

Դդմի պտուղների կենսաքիմիական և քիմիկոտեխնոլոգիական գնահատականը՝ կախված սորտային առանձնահատկություններից ու պահպանման ժամկետներից : Սեղմ. Չ.01.02- «Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Биохимическая и химико-технологическая оценка плодов тыквы в зависимости от сортовых особенностей и сроков хранения. Автореф. ... канд. с.-х. наук по спец. 06.01.02 Ա.Ս.Կարապետյան. - Երևան, 2016. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր Գ.Ժ.Սարգսյան


Բուսաբուծություն
Դդում


Thesis

Powered by Koha