serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սիմոնյան, Լիլիթ Լևիկի

Ագրոէկոհամակարգերի տեխնածին ծանրաբեռնվածության գնահատումը և բարելավման ուղիները Արարատի տարածաշրջանում : Սեղմ. Զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Оценка техногенной нагрузки агроэкосистем и пути их улучшения В Араратском регионе. Автореф. ... канд. с.-х. наук по спец. 06.01.01 Լ.Լ.Սիմոնյան. - Երևան ։ 2016. - 26 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Մ.Հ.Գալստյան


Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha