serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Martirosyan H.

The impact of different sowing rates on growth, development and seed yield of buckwheat in Artik region of Shirak marz / Влияние различных норм высева на рост, развитие и урожайность гречихи в условиях Артикского региона Ширакского марза / Г.С. Мартиросян, М.Г. Арутюнян, М.Ц. Оганесян Ցանքի տարբեր նորմաների ազդեցությունը հնդկացորենի աճի, զարգացման և բերքատվության վրա Շիրակի մարզի Արթիկի տարածաշրջանի պայմաններում / Հ.Ս. Մարտիրոսյան,Մ.Գ. Հարությունյան, Մ.Ց. Հովհաննիսյան H. Martirosyan, M. Harutyunyan, M. Hovhannisyan, - Ереван, 2015 - p. : 17-20

References : p. 19


Buckwheat
Гречиха
Հնդկացորեն

Powered by Koha