Avetisyan, L.

Efficiency of elite seed material received from mini-tubers of some sorts of potato / Эффективность получения элитного семенного материала из мини-клубней некоторых сортов картофеля / Л.Г. Аветисян, М.А. Даниелян, А.Ш. Меликян Կարտոֆիլի որոշ սորտերի մինի-պալարներից էլիտային տնկանյութի ստացման արդյունավետությունը / Լ.Գ. Ավետիսյան, Մ.Ա. Դանիելյան, Ա.Շ. Մելիքյան L. Avetisyan, M. Danielyan, A. Melikyan - Yerevan, 2015 - p.: 9-12

Список лит. : 4 назв.


Potatoes
Картофеловодство
Կարտոֆիլագորխություն

Powered by Koha