serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Alexanyan V.

The agro-industrial grouping of arable lands of Askeran region of the Nagorno Karabakh Republic / Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի ագրոարտադրական խմբավորումը Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ռ.Ռ. Մանուկյան, Վ.Ա. Պապինյան Агропроизводственная групировка пахотных почв Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики В.А. Алексанян, Р.Р. Манукян, В.А. Папинян V. Alexanyan, R. Manukyan, V. Papinyan - Ереван, 2015 - p : 5-8


Почвоведение
Հողագիտություն

Powered by Koha