serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Էբրահիմզադեհ, Ֆարշիդ

Հողի մշակության տարբեր համակարգերի ազդեցությունը աշնանացան ցորենի բերքատվության վրա ԻԻՀ Խորասանի անջրդի պայմաններում : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Влияние разных систем обработки почвы на урожайность озимой пшеницы в богарных условиях Хорасана ИРИ. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 Ֆարշիդ Էբրահիմզադեհ. - Երևան, 2016. - 29 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Շ.Մ.Գրիգորյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha