Ղոլամռեզա Նադերի

Զոմիայի (HYSSOPUS OFFICINALIS L.) ագրոտեխնիկական հարցերի ուսումնասիրությունը ԻԻՀ Արաքի շրջանի պայմաններում : Ատենախոս ... Զ.01.02- «Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Ղոլամռեզա Նադերի. - Երևան, 2016. - 139,[3 էջ] : նկ.

3 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ գ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Շ. Մելիքյան; Թեման հաստ. է ՀԱԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ` 123-139 անգլ. (160 անվ.)


Բուսաբուծություն


Dissertation

Powered by Koha