serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հակոբյան, Հովհաննես Թելմանի

Լեռնային պայմաններում կերերի հավաքման ու կուտակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների մշակման և մեքենաների շահագործական հուսալիության բարձրացման հիմնախնդիրները : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. դ-րի / Проблемы разработки эффективных технологий уборки и заготовки кормов и повышения эксплуатационной надежности машин в горных условиях. Автореф. ... д-ра техн. наук по спец. 05.20.01 Հ.Թ.Հակոբյան. - Երևան, 2016. - 48 էջ.

ՀԱԱՀ


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Գյուղատնտեսական մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha