serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հարությունյան Մերի Օլեգի

Ձմերուկի մի քանի սորտերի մշակութային ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները ԼՂՀ նախալեռնային գոտու պայմաններում : Սեղմ. Զ.01.02-«Բուսաբուծություն» մասն. գյուղատնտ. գիտ. թեկն. / Агротехнические особенности возделывания нескольких сортов арбуза в условиях предгорной зоны НКР Автореф. ... канд. сел.-хоз. наук по спец. 06.01.02 Մ.Օ.Հարությունյան. - Երևան ։ 2016. - 29 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ ՀԱԱՀ Գիտ.ղեկ.՝ գ.գ.դ., պրոֆ.Ա.Շ.Մելիքյան


Բուսաբուծություն


Ատենախոսություն

Powered by Koha