serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հայկունի, Միքայել Գրիշայի

Սիբիրախտի համաճարակային ռիսկերի գործոնների գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանական վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Оценка факторов эпизоотических рисков сибирской язвы в Республике Армения. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03 Մ.Գ.Հայկունի. - Երևան, 2015. - 25 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Լ.Գրիգորյան


Կենդանական վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա


Thesis

Powered by Koha