serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
The New Armenian medical journal / Նոր հայկական բժշկական հանդես Yerevan state medical university; ed.-in chief: Arto V. Zilfyan. - Yerevan : Uniprint, 2007-. - vol., №. : ill ; 21x30 cm. - [Unknown] - public. 2007-

Հանդեսի հայկ. և ռուս. տարբեր. տեղադրված են ինտերնետային կայքում Official publication of the Yerevan State Medical University

1820-0254 = The New Armenian medical journal


Medicine--Periodical

Powered by Koha