Խալաթյան, Անդրանիկ Քաջիկի

Արագ հասունացող պանրի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում : Ատենախոս. ...Ե.18.02- «Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Ա.Ք.Խալաթյան. - Երևան, 2015. - 111,[10 էջ] : աղյս.

10 էջ հավելված

Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Ա. Աղաբաբյան; Թեման հաստ. է ՀՊԱՀ-ում

Գրականության ցանկ էջ`101-111 հայ. , ռուս. և օտար լեզ. (131 անվ.)


Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Պանրի արտադրության տեխնոլոգիա


Dissertation

Powered by Koha