Հարությունյան, Շուշան Հրաչիկի

Կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացի արագացման նպատակով ֆիզիկական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրումը : Սեղմ. Ե.18.01- «Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Изучение влияния физических факторов на ускорение процесса выдержки коньячного спирта. Автореф. .... канд. техн. наук по спец. 05.18.01 Շ.Հ.Հարությունյան. - Երևան, 2015. - 28 էջ.

ՀՀ ԿԳՆ, ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ-ր, պրոֆ. Ս.Ի.Սահրադյան


Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Կոնյակի սպիրտ


Thesis

Powered by Koha