Հայաստանը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում. : տնտեսություն և քաղաքականություն / Վ.Կ Աթոյան, Է. Թաղարյանև ուրին; Խմբ. խորհ.՝ Կ.Լ. Աթոյան, Յու.Մ. Սուվարյան և ուրիշն.; ՀՊՏՀ. - Երևան : Տնտեսագետ, 2015. - 114 էջ : աղյուսակ, գծանկար ; 24 սմ. - Ամբերդ 18 .

Մատենագիտություն՝ էջ 102- 109 հայերեն և օտար լեզու: Տողատակի ծանոթագրություններով:

9789939611082


Տնտեսական քաղաքականություն

Powered by Koha