ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում / Մ.Ս. Մելքումյան և ուրիշն.; Խմբ. խորհ.՝Կ.Լ. Աթո- յան, Յու.Մ. Սուվարյան և ուրիշն. - Երևան : Տնտեսագետ, 2015. - 104 էջ : գծանկար ; 24 սմ. - Ամբերդ ; 24 .

Մատենագիտություն՝ էջ 131- 132 հայերեն և օտար լեզու: Տողատակի ծանոթագրություններով:

9789939611228


Տնտեսության զարգացում--Հայաստան
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Powered by Koha