Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գերակայունությունների գնահատումը և կանխատեսումը / Ա. Թավադյան և ուրիշն; Խմբ. խորհ.՝ Կ.Լ. Աթոյան, Յու.Մ. Սուվարյան և ուրիշն. - Երևան : Տնտեսագետ, 2015. - 115 էջ : գծանկար ; 24 սմ. - Ամբերդ ; 26 .

Մատենագիտություն՝ էջ 107- 112 հայերեն և օտար լեզու: Տողատակի ծանոթագրություններով:

9789939611266


Տնտեսության զարգացում--ՀՀ

Powered by Koha