serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բաբայան, Արմեն Ռազմիկի

Սածիլատնկիչի ոռոգման ակոսահանի կատարելագործում և պարամետրերի հիմնավորում : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Усовершенствование поливного бороздореза рассадопосадочной машины и обоснование параметров. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 Ա.Ռ.Բաբայան. - Երևան, 2016. - 24 էջ.

ՀԱԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տռգռդռ, պրոֆ. Դ.Պ.Պետրոսյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha