Մարկոսյան, Ալբերտ Օվկիանոսի

Հողապաշտպան համալիր միջոցառումների արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետության լեռնատափաստանային գոտու էրոզացված և էրոզավտանգ ագրոլանդշաֆտներում. : Ատենախոս. ... Զ.01.01 "Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա" մասն. գյուղ. գիտ. դոկտորի գիտ. աստիճանի հայցման համար / Ա.Օ. Մարկոսյան. - Երևան, 2015. - 273,[36 էջ].

36 էջ հավելված

Գիտ. խորհրդատու գ.գ.դոկ. Հ.Ղ. Ղազարյան; Թեման հաստ. է ՀՀ ԳՆ Հ. Պետրոսյանի անվ. հող., ագրոք. և մելիոր. գիտ. կենտրոնում

Գրականության ցանկ էջ`241-273 հայ., ռուս. և օտր լեզ.( 390 անվ.)


Ընդհանուր հողագիտություն, ագրոքիմիա, երկրագործություն


Dissertation

Powered by Koha