Григорян, С.М.

Результаты испытаний некоторых сортов озимой пшеницы в условиях Армавирского марза / Աշնանացան ցորենի ոչոշ սորտերի փորձարարական արդյունքները Արմավիրի մարզի պայմաններում / Ա.Մ. Գրիգորյան,Մ.Ց. Հովհաննիսյան,Լ.Գ. Ավետիսյան, Լ.Վ. Հովհաննիսյան Test result s of certainvarietes of winter wheat in Armavir marz / S.Grigoryan, m.Hovhannisyan, L.Avetisyan, L.Hovhannisyan С.М Григорян, М.Ц. Оганесян, Л.Г.Аветисян , Л В.Оганесян - Ереван, 2014 - с.11-12

Список лит.: с. 12 (5 наз.)


Пшеница озимая--Республика Армения
winter wheat
Աշնանացան ցորեն

Powered by Koha